Hradiště Prácheň a výzkum kostela sv. Klimenta

1. termín
(29 volných míst z 30)
2. termín
(28 volných míst z 30)
Místo srazu:
Parkoviště před kostelem sv. Klimenta
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Martin Pták
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail akce Hradiště Prácheň a výzkum kostela sv. Klimenta

Hradiště a hrad Prácheň se nachází na výrazném vrchu nad řekou Otavou nedaleko dnešního města Horažďovice. Podle nálezů byl vrch využíván v průběhu pozdní doby bronzové. V 10. či 11. století zde vzniklo přemyslovské správní centrum, na kterém byl ve 13. nebo na počátku 14. století vystavěn středověký hrad. Hradiště o rozloze 2,8 ha je dvojdílné. První archeologické nálezy z Práchně publikoval v roce 1900 J. V. Želízko. Hradiště bylo silně poškozeno v roce 1973 při budování příjezdové cesty a parkoviště před hřbitovem. V roce 1976 bylo v prostoru mezi hřbitovní zdí a dnešním parkovištěm u hřbitova odkryto 15 hrobů, které porušovaly kulturní vrstvu 11. – 12. století. Dále proběhl záchranný výzkum výrazného opevnění předhradí. V posledním desetiletí proběhlo na hradišti i na podhradí několik záchranných archeologických výzkumů, které posunuly poznání této výjimečné lokality.

Na předhradí se nachází kostelík sv. Klimenta, nejspíše ze 13. století, lze však předpokládat i starší stavební fázi související s hradištěm. V kostele aktuálně probíhá v souvislosti s plánovaným odvlhčením záchranný výzkum, jehož průběžné výsledky budou během prohlídky prezentovány.

V rámci zastavení během cesty k dolmenu budou k vidění např. pozůstatky poválečných vojenských objektů, zajímavé doklady těžby kamene a na závěr vystoupáme na rozhlednu na vrcholu Kbílu, odkud je úžasný výhled.

Zájemci mohou samostatně navštívit nedaleké hradiště z doby železné a raného středověku u Libětic (v rámci Archeologického léta byla prohlídka loni), případně muzeum ve Strakonicích.

Parkování je možné na parkovišti před hřbitovem (místo srazu), zájemci mohou přijít po stezce pěšky z Horažďovic (cca 2 km). V Horažďovicích je možné též navštívit muzeum (např. výstava o výzkumu horažďovického náměstí.

Organizátoři akce

Archeologický ústav FF JU
Archeologický ústav FF JU

Rezervace zdarma

Vaši registraci potřebujeme proto, abychom věděli kolik bude účastníků akce

Datum prohlídky
Jméno a příjmení
Počet účastníků
E-mail
Telefon
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů!
Odesílám..

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00