Archeologický výzkum Polešovice

1. termín
 Obsazeno
2. termín
 Obsazeno
3. termín
 Obsazeno
4. termín
 Obsazeno
5. termín
 Obsazeno
Místo srazu:
Odstavná plocha pro vozidla u pískovny poblíž silnice mezi Polešovicemi a Moravským Pískem (viz mapa)
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Marek Lečbych
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail prohlídky Archeologický výzkum Polešovice

Jedinečnou příležitost mají během Archeologického léta 2024 návštěvníci záchranného archeologického výzkumu v Polešovicích, který v tomto roce probíhá v místní obecní pískovně. Návštěvníci se zde seznámí s historií zdejších výzkumů i s čerstvě získanými novými poznatky. Pro návštěvníky bude připravena také ukázka archeologických nálezů. Podle aktuální situace bude zájemcům umožněno podílet se alespoň na chvíli na záchranně pravěkých artefaktů a na vlastní kůži si tak vyzkoušet práci archeologického dělníka.

Zkoumaná lokalita se nachází asi 500 m jihozápadně od dnešních Polešovic (okr. Uherské Hradiště). Pravěké polykulturní sídliště zde bylo situováno těsně nad záplavovým územím řeky Moravy. Rozkládalo se na vyvýšeninách tvořených vátými písky, které leží mimo vlastní inundační terén řeky Moravy, v blízkosti pravěkých komunikačních směrů. Přirozenou ochranu těchto návrší vytvářel bažinatý terén tvořený rameny řeky Moravy, a to hned ze tří světových stran. Tato strategická poloha byla tedy osídlena takřka po všechna pravěká období již od paleolitu. V současnosti zde dominují nálezy z mladší doby kamenné a doby bronzové.

Organizátor akce

Ústav archeologické památkové péče Brno
Ústav archeologické památkové péče Brno

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00