Otaslavice – středověký hrad a pravěká hradiště

1. termín
(5 volných míst z 25)
2. termín
(19 volných míst z 25)
Místo srazu:
Parkoviště u hřbitova v Otaslavicích
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Pavlína Kalábková
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail prohlídky Otaslavice – středověký hrad a pravěká hradiště

Otaslavice mají jedny z nejznámějších památek na Prostějovsku. Vévodí jim totiž zřícenina věže středověkého hradu (tzv. Hladomorna) a nad ní se vypínající kopec Obrova noha s obecně známým pravěkým hradištěm. Archeologických památek na katastrech Dolních a Horních Otaslavic však dnes nalezneme mnohem více. Při vycházce se postupně s nimi seznámíme a několik jich navštívíme. Začneme u tzv. Horního hradu, který je dnes již schován v suterénech či stavbách rodinných domů a který se nachází na skalním ostrohu nad místní říčkou Brodečkou. Pak se dostaneme ke zbytkům tzv. Dolního hradu, který s Horním tvořilo hradní dvojče a z nějž zůstala zachována část kamenného bergfritu s okenním ostěním/portálem, nad nímž je dodnes vidět erb pánů z Kunštátu. Odsud je i výhled přes údolí Brodečky například na hradiště z doby bronzové Kopaninky či na další významná archeologická naleziště na katastru Brodku u Prostějova (například „Hanáckou Stonehenge“). Po prohlídce hradů a jejich okolí se vrátíme zpět po skalním ostrohu a půjdeme po hřbetu údolí nad Brodečkou směrem k Obrově noze. Zde budeme míjet a procházet několik archeologických nalezišť datovaných od mladého paleolitu až po vrcholný středověk. Dalším naším cílem bude pravěké hradiště s několikanásobnou stále dobře viditelnou fortifikací budovanou a přestavovanou jak v eneolitu, tak i v době bronzové a železné. Obrova noha patří k našim nejznámějším moravským pravěkým hradištím a jako takové je uvedeno i v jednom z nejstarších soupisů moravských archeologických památek – Morava za pravěku od I. L. Červinky z roku 1902. Archeologické a amatérské výzkumy zde probíhají prakticky nepřetržitě, ale dosud se nedočkaly komplexního vyhodnocení a poukážeme tak i na tuto stinnou stránku moravské archeologie. Na místě si prohlédneme nejen fortifikaci, ale i tzv. akropoli s dochovanou kulturní vrstvou obsahující velké množství nálezů. Na závěr prohlídky si ukážeme skalní útvar – Obrovu nohu, podle kterého je lokalita nazvána. Po prohlídce se vrátíme k místu srazu.

Více o Dolním hradu v Otaslavicích

Hradiště Obrova noha v Památkovém katalogu

Organizátor akce

Univerzita Palackého v Olomouci - Katedra Historie
Univerzita Palackého v Olomouci – Katedra Historie

Rezervace zdarma

Vaši registraci potřebujeme proto, abychom věděli kolik bude účastníků akce

Datum prohlídky
Jméno a příjmení
Počet účastníků
E-mail
Telefon
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů!
Odesílám..

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00