Hrad Nový Šaumburk

1. termín
 Proběhlo
2. termín
 Proběhlo
Místo srazu:
Odbočka k hradní zřícenině – areál předhradí, nad rybníčkem.
Vzdálenost po trase z centra obce Podhradní Lhota činí přibližně 1 km.

Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Radim Vrla, Tomáš Třetina, Zdeněk Schenk, Adam Fojtík, Pavlína Daňhelová
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail prohlídky Hrad Nový Šaumburk

Zřícenina hradu se nachází na úpatí Hostýnských vrchů nad údolím říčky Juhyně poblíž obce Podhradní Lhota.
Hrad byl zbudován patrně někdy v první polovině 14. století. V písemných pramenech se poprvé uvádí roku 1353 v predikátu purkrabího Svrče ze Šaumburka. Nový Šaumburk byl biskupským hradem a do konce 14. století se na něm vystřídalo několik purkrabích. Byli to Jan z Kovalovic, Arkleb ze Stařechovic (příslušník významného rodu pánů z Kunštátu), Volfram z Panovic, Jan Krepersdorf, Jakeš z Klatov. V době tzv. markraběcích válek byl hrad výraznou oporou moci olomouckých biskupů, kteří na něm také často pobývali. Koncem 14. století se olomoucké biskupství dostalo do finančních potíží, což vedlo k zastavování jednotlivých biskupských panství. Hrad Nový Šaumburk se tak postupně dostal do zástavy Heršovi Smetanovi z Modřic, Jindřichovi z Bystřice a v roce 1412 se jako nový purkrabí připomíná Zikmund z Bítova. V souvislejší řadě zmínek se pak v tomto úřadu připomíná až do roku 1421. Za husitských válek nejsou osudy hradu zcela jasné a uvádí se, že Nový Šaumburk na nějakou dobu držel ve své moci neurčitý husitský válečník. Později se Šaumburku znovu ujal zástavní držitel Zikmund z Bítova společně se svými syny Mikulášem z Bítova a Hanušem z Liptyně. Zikmund z Bítova se naposledy připomíná v roce 1444. Nový Šaumburk převzal jeho syn Mikuláš z Bítova. Ten vedl před manským i zemským soudem ve 30. a 40. letech četné spory spojené s činností jejich bojové družiny, jejíž základnou byl právě hrad Nový Šaumburk. Díky těmto sporům roku 1451 postoupili dědicové Jan a Zikmund z Bítova zástavu hradu Nový Šaumburk zemskému hejtmanovi Janu Tovačovskému z Cimburka, který nechal hrad pobořit. V roce 1468 se uvádí jakýsi Zich Šumburský, který měl na Novém Šaumburku sídlit s bojovou družinou. Na žádost Dobeše z Boskovic (v té době zástavní držitel panství) proti Zichovi zasáhlo vojsko krále Matyáše Korvína, které v roce 1469 s největší pravděpodobností hrad dobylo a vyplenilo. Opuštěný hrad byl nejspíš ještě využíván jako dočasná ochrana pro okolní obyvatelstvo v době nepřátelských vpádů – pobořený Nový Šaumburk byl takto využíván ještě za třicetileté války, jak dokládá jedna písemnost z roku 1647.
Od roku 2019 probíhá díky Spolku hradu Nový Šaumburk jeho záchrana pod dohledem památkářů z Územního odborného pracoviště NPÚ v Kroměříži a archeologický dozor zajišťuje Muzeum Jihovýchodní Moravy a Muzeum Kroměřížska. Postupně jsou odkrývány a konzervovány zachovalé partie hradního zdiva a celý hradní areál se pomalu probouzí k životu.
Z hradního jádra se návštěvníkům naskýtá nádherný výhled do okolní malebné krajiny. Směrem severním přes Kelčskou pahorkatinu a Maleník dohlédneme až výběžkům k Oderských vrchů ohraničujících Moravskou bránu.
Ze zříceniny hradu Nový Šaumburk se lze vydat po zelené turistické značce cca 1 km směrem jižním k rozvalinám rozsáhlého areálu jeho staršího předchůdce hradu Šaumburk, který byl založen na přelomu 60. a 70. let 13. století olomouckým biskupem Brunem ze Šaumburka. Původní hrad byl opuštěn v 1. polovině 14. století.

Podívejte se na fotogalerii hradu a postupujících oprav.

Více o hradu Nový Šaumburk a postupujících opravách

Organizátor akce

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace
Národní památkový ústav
Národní památkový ústav – ú. o. p. Kroměříž
Spolek hradu Nový Šaumburk
Spolek hradu Nový Šaumburk
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace
Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace
Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00