Manský dům hradu Křivoklát

1. termín
(4 volná místa z 20)
2. termín
(16 volných míst z 20)
3. termín
(14 volných míst z 20)
Místo srazu:
Nádvoří hradu Křivoklát
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Jozef Hložek, Vendula Skřivánková
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail akce Manský dům hradu Křivoklát

Počátky manského systému hradu Křivoklát sahají pravděpodobně do doby Jana Lucemburského. K jeho největšímu rozmachu dochází za Václava IV. V průběhu 14. století využívali hradní, zejména ušlechtilí manové domky na prvním nádvoří. Nárůst rozsahu manské soustavy za Václava IV. se odrazil v podobě hradu, kterou získal na konci 14. století. V tomto období vzniká v severozápadní části hradního areálu opevněný komplex, tvořený plochostropým palácem a obytnou věží, oddělený od prvního hradního nádvoří úzkým komunikačním koridorem. Tento obytný areál sloužil, podle archeologických nálezů v podobě pozůstatků dřevěných truhlic s různorodým vybavením a honosné stolní i kamnářské keramiky, potřebám především ušlechtilých hradních manů. Příčinou zániku objektu se stal rozsáhlý požár, který zachvátil značnou část hradu 18. března 1422.  Tento požár vedl ke vzniku unikátní „pompejské“ situace, která se stala zdrojem jednoho z nejvýznamnějších vzorků středověké hmotné kultury z hradního prostředí v Evropě. Součástí prohlídky bude návštěva Stříbrnice, kde je instalována expozice věnovaná archeologickým nálezům z Manského domu a jeho model. Součástí expozice je také filmová projekce s rekonstrukcí této části hradního areálu v době okolo přelomu 14. a 15. století. V rámci prohlídky Stříbrnice budou diskutovány otázky spojené s konzervací a prezentací tohoto unikátního nálezového fondu.

Organizátoři akce

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Katedra archeologie filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
Katedra archeologie filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Rezervace zdarma

Vaši registraci potřebujeme proto, abychom věděli kolik bude účastníků akce

Datum prohlídky
Jméno a příjmení
Počet účastníků
E-mail
Telefon
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů!
Odesílám..

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00