Hradiště Vinoř

1. termín
 Proběhlo
Místo srazu:
Na hrázi Vinořského rybníka
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Jan Hasil, Ivo Štefan
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail akce Hradiště Vinoř

Hradiště v Praze – Vinoři v poloze V Bažantnici a jeho okolí v sobě ukrývá několik tisíciletí trvající příběh, který započal v době železné a trval až do třicetileté války. Ostroh v dnešním zámeckém parku za tu dobu vystřídal mnoho podob a úloh, bylo zde pravěké a raně středověké hradiště, nacházel se tu středověký hřbitov, stála zde unikátní halová stavba z dob počátků přemyslovského státu a vztyčen zde byl kostel, několik tvrzí i panský hospodářský dvůr.

Lokalita je již deset let předmětem zájmu Ústavu pro archeologii FF UK, který zde koná pravidelné studentské praxe a terénní cvičení. I letos tak návštěvníci dostanou příležitost nejen k procházce po krásném místě s atraktivní minulostí, ale i navštívit právě probíhající archeologický výzkum.

Organizátoři akce

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Ústav pro archeologii FF UK
Ústav pro archeologii FF UK

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00