Hradiště Stavenice

1. termín
 Obsazeno
Místo srazu:
Kynologické cvičiště na louce pod hradištěm, za železniční tratí, na modré turistické značce
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Jakub Halama
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail prohlídky Hradiště Stavenice

Jednodílné hradiště nepravidelně trojúhelníkovitého půdorysu se rozkládá východně od Moravičan, vysoko nad tokem řeky Moravy v lese Doubrava. Ze dvou stran (severovýchodní a jižní) se dochoval mohutný val s příkopem, západní stranu pak tvoří hrana nad příkrým srázem k řece Moravě. Na jižní straně se nachází snad původní vchod. Místo je zalesněno.
Naše poznatky se až do nedávna opíraly pouze o staré amatérské sondážní výkopy malého rozsahu. Před několika lety však byl na lokalitě realizován geofyzikální průzkum, který indikoval její pouze krátkodobé osídlení a existenci spíše nadzemních objektů. V říjnu r. 2019 proběhla v lese Doubrava silná vichřice, která vyvrátila mnoho stromů přímo v areálu hradiště. Archeologové z NPÚ Olomouc tak při dokumentaci vývratů získali nové informace ke konstrukci valu, zatímco VM Šumperk zajistilo provedení detektorového průzkumu poškozených míst. Další kovové artefakty byly získány v areálu lokality či v jejím blízkém okolí detektoráři.
Rozbor dostupných nálezů dovoluje formulovat závěr, že hradiště bylo vybudováno někdy v prvních desetiletích 10. století (tedy až po zániku Velké Moravy) a přestalo být funkční buď ještě v témže věku, nebo v počátcích následujícího 11. století.

Organizátor akce

Vlastivědné muzeum v Šumperku
Vlastivědné muzeum v Šumperku

 

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00