Hradiště Rovina u Domoušic

1. termín
(26 volných míst z 30)
2. termín
(19 volných míst z 30)
Místo srazu:
Odbočka ze silnice č.22924 k hradišti
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Tomáš Prokopec
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail akce Hradiště Rovina u Domoušic

Výšinné hradiště (lokalita Na Rovinách) bylo osídleno již v eneolitu, dnešní podoba je zlomky nalezené keramiky datována do pozdní doby halštatské (cca 6 stol. př. n. l.). Vlastní funkce hradiště však není beze zbytku objasněna, neboť na ploše hradiště nezachytily archeologické výzkumy žádné objekty. Dvě sondy v roce 1969 objevily pouze mělký objekt z pozdní doby kamenné, který připomíná pozdější svatyně. Vyvstává proto myšlenka, zda nemohlo hradiště hrát nějakou roli při konání kultovních obřadů. K násilnému zničení hradiště došlo kolem roku 500 př. n. l. (datovaná keramika, stopy požáru a destrukce opevnění). Nedaleko od hradiště byl nalezen Domoušický poklad obsahující pozlacené opaskové kování datované do 8. století n.l.

Náročnost: středně obtížné (nezpevněné lesní nebo polní cesty, zvlněný terén)

Organizátoři akce

Oblastní muzeum v Lounech
Oblastní muzeum v Lounech

Rezervace zdarma

Vaši registraci potřebujeme proto, abychom věděli kolik bude účastníků akce

Datum prohlídky
Jméno a příjmení
Počet účastníků
E-mail
Telefon
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů!
Odesílám..

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00