Hradiště Dřevíč u Kozojed

1. termín
 Proběhlo
2. termín
 Proběhlo
Místo srazu:
pod tzv. Železnou bránou u tvrziště Rychvald
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Kateřina Blažková, Jana Bezáková
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail akce Hradiště Dřevíč u Kozojed

Opevněná poloha na náhorní plošině opukového masivu Džbánu v severní části okresu Rakovník, zvaná pomístním jménem Na Dřevíči, je známou archeologickou polykulturní lokalitou. Význam hradiště pro širší území, než je Rakovnicko a sousední Lounsko, ukazují starší, ale i nejnovější nálezy, jež dokládají průběžné osídlení lokality od mladší doby kamenné po vrcholný středověk. Obzvláště významná je raně středověká etapa s doklady přítomnosti elit. Přesto byla tato kulturní památka dosud archeologicky zkoumána jen minimálně. V posledních dvaceti letech zde bylo archeology zaznamenáno větší množství nelegálních zásahů amatérských hledačů, jejichž aktivita na lokalitě vyvolala novodobé orientační i systematické průzkumy. Jejich výsledky jsou zásadní pro potvrzení obzvláště velkého významu hradiště v raném středověku. Dodnes jsou k vidění mohutné valy obepínající polohu ze tří stran a na jaře roku 2022 byla citlivě opravena kaple sv. Václava na hradišti, která je pozůstatkem po původní svatyni s tradicí již od raného středověku (víme díky nálezům pohřbů).

Organizátoři akce

Muzeum T.G.M. Rakovník
Muzeum T.G.M. Rakovník

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00