Hradiště Doudleby

1. termín
(21 volných míst z 30)
Místo srazu:
Před obecním úřadem Doudleby.
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Ondřej Chvojka, Zuzana Thomová
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail akce Hradiště Doudleby

Na výrazné ostrožně tvořené řekou Malší se nachází stěžejní raně středověká památka jihočeského regionu, hradiště v Doudlebech. Podle výsledků zatím jen skrovných archeologických výzkumů, které zde byly provedeny ve 40. letech 20. století Bedřichem Dubským a v roce 1997 Jurajem a Zuzanou Thomovou, bylo hradiště vybudováno patrně na konci 10. století jakožto jedno z center tzv. hradské soustavy. Ta sloužila Přemyslovcům k upevnění moci a ke kontrole nově získaných území, zároveň také k výběru dávek a v neposlední řadě i k šíření křesťanství. Tuto roli mělo nepochybně i hradiště v Doudlebech, které fungovalo jako opora přemyslovské moci po celé 11. a 12. století. V průběhu 13. století pak jeho význam upadal, zejména po založení nedalekého královského města Českých Budějovic v r. 1265, které převzalo roli panovníkovy opory v regionu. Osídlení v Doudlebech ovšem nezaniklo, ale pokračovalo dále v podobě lokální vesnice a tak je tomu až do současnosti.

Hradiště v Doudlebech se nachází v zastavěné obci, přesto je zde dochováno několik jasných reliktů raně středověkého opevnění. Přímo v obci je patrná část hlubokého příkopu a patrně valového tělesa, další dochovaný val je vidět na východním okraji obce, za hřbitovem. Celému hradišti dominuje kostel sv. Vincence, který stojí pravděpodobně na místě původního raně středověkého kostela. Jeho existenci nepřímo potvrzují kostrové hroby s esovitými záušnicemi, které byly odkryty při archeologickém výzkumu v r. 1997.

Součástí prohlídky tak budou jak relikty fortifikace hradiště v Doudlebech, tak i exteriér a interiér kostela sv. Vincence.

Organizátoři akce

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Rezervace zdarma

Vaši registraci potřebujeme proto, abychom věděli kolik bude účastníků akce

Datum prohlídky
Jméno a příjmení
Počet účastníků
E-mail
Telefon
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů!
Odesílám..

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00