Hrad Varta

1. termín
 Proběhlo
2. termín
 Proběhlo
Místo srazu:
Přibližně 0,5 km od autobusové zastávky Olešnice, viz mapa
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Eliška Wiesnerová, Milan Sýkora
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail akce Hrad Varta

Podle datace archeologických nálezů a písemných pramenů můžeme existenci hradu doložit ve dvou časových horizontech. První, kterou nemáme doloženu v písemných pramenech, datujeme do 2. poloviny 13. a začátku 14. století. Nevíme, kdo hrad založil a proč zanikl. Snad s jeho opuštěním souvisí výstavba sídla nad Velkým Březnem (Pustý zámek), které jej nahradilo a snad mělo i výstavnější podobu. Možná na to měl i vliv převzetí panství Vartenberky, kteří hrad nevyužívali. Nová fáze existence nastala před r. 1378, kdy je hrad prvně zmíněn. Teprve k r. 1383 se dozvídáme, že Varta patřila hornolužickému fojtovi Benešovi Škopkovi z Dubé, který zde velmi často pobýval a v r. 1390 také hostil Jana Zhořeleckého. Po něm převzal část panství jeho syn Beneš mladší, který jej nejpozději roku 1401 postoupil Janovi z Vartenberka. Za vlády Vartenberků hrad spravovali purkrabí, ale patrně již za Zikmunda Děčínského v období husitských válek nevhodně postavená Varta ztrácí na důležitosti a její funkce přebírá tvrz vystavěná přímo ve Velkém Březně. Hrad zanikl někdy před polovinou 15. století.

Organizátoři akce

Ústav archeologické památkové péče v severozápadních Čechách
Ústav archeologické památkové péče v severozápadních Čechách
Muzeum města Ústí n. L.
Muzeum města Ústí n. L.

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00