Hrad Věžka

1. termín
 Proběhlo
2. termín
 Proběhlo
Místo srazu:
Parkoviště u hřbitova v Druztové u kostela sv. Máří Magdaleny
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Filip Kasl
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail prohlídky Hrad Věžka

Ačkoliv se jedná o zříceninu nevelikého šlechtického hradu, patří hrad Věžka mezi velmi zajímavé zříceniny, které odráží vývoj šlechtických sídel. Jelikož hrad nebyl v novověku přestavován, dochované zdivo umožňuje rozpoznat původní středověký rozsah hradu.
Hrad se připomíná poprvé v roce 1351, kdy jej vlastnil Racek ze Švamberka, jeho existence je však mnohem starší.  Hradní návrší bylo osídleno již v době neolitu, v době halštatské zde bylo i opevněné hradiště a samotný hrad stál již ve 13. století. V 15. století byl hrad dobýván a o století později se uvádí již jako pustý. V 60. letech 20. století byla Věžka zcela odkryta členy historického kroužku, čímž došlo k odhalení a ohrožení do té doby v sutinách ukrytého středověkého zdiva.
Archeologická procházka navštíví kromě vlastní zříceniny i místo údajného středověkého přívozu, původně gotický kostel v podhradí a místo tzv. obléhacího tábora, kde v současnosti provádí archeologický výzkum Národní památkový ústav v Plzni.
K hradu Věžka se váže i řada pověstí. V rámci archeologické procházky bude zjišťováno, zda se v těchto pověstech mohou ukrývat zrnka pravdy.

Organizátoři akce

Národní památkový ústav
Národní památkový ústav

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00