Krajinou Holanských rybníků

1. termín
(5 volných míst z 28)
Místo srazu:
Parkoviště u restaurace (viz mapa)
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Petr Jenč, Stanislav Martyčák, Vojtěch Novák
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail prohlídky Krajinou Holanských rybníků

Exkurze propojuje archeologicky nejbohatší sídelní areál s četnými polohami loveckého pravěku a lokalitami zemědělského pravěku na Českolipsku mimo souvisle zalesněné skalní terény. Pestrou krajinnou mozaiku s dochovanou sídelní strukturou sahající do středověku a relikty několika panských sídel vybudovaných na pískovcových skalních blocích tu dotváří unikátní soustava rybníků.

Holanskými rybníky je dnes nazývána soustava 23 rybníků pozdně středověkého a časně novověkého založení. Oblast mezi městysem Holany a obcí Stvolínky přináší kromě hodnot krajinářských, environmentálních a rekreačních také jedinečnou možnost seznámení s archeologickými lokalitami loveckého i zemědělského pravěku, středověkým osídlením s panskými sídly na pískovcích (tvrz Rybnov, hrad u Hostíkovic, Milčany). Samostatně bude během exkurzí pojednáno o archeologickém poznávání rybníků i zaniklých mlýnů.

Trasa: 4 – 5 km (s cestou zpět 9 km)

Náročnost: mírná (zpevněné i nezpevněné cesty, minimální převýšení)

Bezbariérovost (přístupnost vozíčkářům): omezeně

Účastnický poplatek: dobrovolný

Organizátoři akce

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Muzeum ŠATLAVA
Muzeum ŠATLAVA

Rezervace zdarma

Vaši registraci potřebujeme proto, abychom věděli kolik bude účastníků akce

Datum prohlídky
Jméno a příjmení
Počet účastníků
E-mail
Telefon
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů!
Odesílám..

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00