Chrudim, středověké město

1. termín
 Proběhlo
2. termín
 Proběhlo
Místo srazu:
Chrudim, Resselovo náměstí, před vstupem do Chrámu Nanebevzetí P. Marie
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
J. Musil
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail akce Chrudim, středověké město 

Východočeské město Chrudim se nalézá na výrazné jazykovité ostrožně nad meandrem řeky Chrudimky. Nejstarší stopy osídlení v prostoru, který později zaujalo vrcholně středověké město spadají již do neolitu (konkrétně do období kultury s vypíchanou keramikou). V pozdní době kamenné plochu města zaujalo výšinné sídliště kultury s nálevkovitými poháry a na sklonku halštatského období zde vzniklo regulérní hradiště slezskoplatěnické kultury.
Chrudim byla významným centrem i v raném středověku. Hradiště zde stálo již ve středohradištním období (9.-10. století), v následujícím mladohradištním období se stalo centrem přemyslovské hradské správy. Ve 2. polovině 13. století v ploše někdejšího hradiště nechal založit český král Přemysl Otakar II. město, které se záhy stalo střediskem stejnojmenného kraje. Od 14. století se Chrudim spolu s dalšími východočeskými městy (např. Hradec Králové, Dvůr Králové nad Labem, Mělník a.) stala věnným majetkem českých královen. Dominantou města je chrám Nanebevzetí P. Marie na dnešním Resslově náměstí, prstenec městského opevnění s dochovanou baštou Prachárnou a systémem Pardubské fortny (věžovitá brána s předsunutým barbakánem), gotický hřbitovní kostel Archanděla Michaela, špitální kostel sv. Kateřiny a kostel Povýšení Sv. Kříže či dochované renesanční domy (zejm. tzv. Mydlářovský dům). 

Organizátoři akce

Východočeské muzeum a Zámek Pardubice
Východočeské muzeum a Zámek Pardubice

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00