Jeskyně Býčí skála

1. termín
 Obsazeno
Místo srazu:
Před vstupem do jeskyně.
Vstupné dobrovolné.

Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Martin Golec, Zuzana Golec Mírová
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail prohlídky Jeskyně Býčí skála

Jedna z nejvýznamnějších speleoarcheologických lokalit ve střední Evropě. Nejde jen o místo prvního paleolitického výzkumu u nás, ale zejména o jeskyni světově proslulou halštatskými nálezy objevenými Heinrichem Wankelem v roce 1872. Jde o centrální jeskynní lokalitu doby halštatské, kterou opakovaně navštěvovaly a kde pohřbívaly elity tehdejší doby.

Jeskyně při soutoku Křtinského a Jedovnického potoka ve Křtinském údolí je nejstarší archeologicky zkoumanou jeskyní na Moravě. Výzkumy zde provedené jsou spojeny s velikány naší archeologie, zejména však s Heinrichem Wankelem. Ten zde již v letech 1867 a 1868 objevil sídliště magdalénských lovců sobů starší doby kamenné v Jižní odbočce. Tato poloha se nachází hlouběji v jeskyni, kde bylo stálé klima, zdroj pitné vody a rohovcové suroviny. Nejvýrazněji je však Býčí skála spojena s nálezy východohalštatské kultury doby halštatské (starší doba železná). Po náhodném objevu slavné figurky býčka (1869) proběhl v Předsíni jeskyně archeologický výzkum (1872). Byla objevena dvě velká žároviště s pozůstatky nejméně čtyř desítek lidí, zvířat, stovek keramických a desítek bronzových nádob, zlatých, bronzových a železných šperků, zbraní, zbroje, ozdob, jantarových a skleněných korálků, řemeslnického náčiní nebo železných polotovarů. Jedinečné jsou pozůstatky až sedmi vozů. Nalezneme zde předměty z mnoha evropských regionů.

Ačkoli se očekávalo, že prostor Předsíně byl zničen stavebními úpravami během druhé světové války, ukázalo se, že lokalita byla poškozena mnohem méně. V současné době zde probíhají badatelské revizní výzkumy, kterými archeologové nejen ověřují závěry svých předchůdců, ale zkoumají lokalitu pomocí mnoha nových přírodovědných metod.

Jeskyně Býčí skála v Archeologickém atlasu ČR

Organizátor akce

Univerzita Palackého v Olomouci - Katedra historie
Univerzita Palackého v Olomouci – Katedra historie

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00