Rychnov nad Kněžnou, kolem kostela Nejsvětější Trojice

1. termín
(25 volných míst z 30)
2. termín
(22 volných míst z 30)
Místo srazu:
Vstup do areálu kostela.
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Martina Beková
Bezbariérový přístup:
Ano

Archeologické léto: detail prohlídky Rychnov nad Kněžnou, kolem kostela Nejsvětější Trojice

V současnosti je kostel součástí zámeckého areálu, sjednoceného velkou stavební kampaní J. B. Santiniho. V rámci rekonstrukce areálu byly archeologicky zkoumány pozůstatky zaniklé piaristické koleje (zajímavý Santiniho projekt na trojúhelníkovitém půdorysu), dodnes jsou částečně vidět relikty zdí a v roce 2022 odkryté spojovací schodiště. Taktéž podsklepené křídlo, ovšem sklepy jsou nepřístupné. Samotný kostel je původní českobratrská modlitebna, postavená, ač v době renesance, v pozdně gotickém slohu. Do celkového architektonického záměru zámeckého areálu jej včlenila přístavba asymetrického průčelí. Zde nahlédneme do kostela a jeho mladší předsíně s komplexem kaplí, projdeme částí spojovací chodby, která propojila zámek, kostel a původně i gymnázium.  Výzkum řešil i umístění zaniklého hradu, díky rekonstrukci se podařilo identifikovat viditelné pozůstatky opevnění a tím hrad konečně lokalizovat.

Organizátor akce

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
Kolowratský zámek – Rychnov nad Kněžnou

Rezervace zdarma

Vaši registraci potřebujeme proto, abychom věděli kolik bude účastníků akce

Datum prohlídky
Jméno a příjmení
Počet účastníků
E-mail
Telefon
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů!
Odesílám..

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00