Andělská Hora zřícenina hradu Engelsburg

1. termín
 Proběhlo
2. termín
 Proběhlo
3. termín
 Proběhlo
4. termín
 Proběhlo
5. termín
 Proběhlo
Místo srazu:
Za kostelem, při první naučné ceduli hradního areálu
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Filip Prekop
Bezbariérový přístup:
Ne
Obsah článku

Andělská Hora zřícenina hradu Engelsburg

Zřícenina hradu Engelsburg je významnou kulturní památkou Karlovarského kraje, která od roku 2014 prochází sice citlivou, přesto ale významnou stavební stabilizací. V souvislosti s pracemi probíhají záchranné archeologické výzkumy, vedené loketským pracovištěm Národního památkového ústavu, které významně obohatily poznání stavebního vývoje hradu a jeho proměn. Během prohlídky se návštěvníkům představí všechny známé objekty hradního areálu a stopy historických událostí, které se propsaly do jejich podoby.

Archeologické poznání dokládá existenci zástavby již před dobou první písemné zmínky z r. 1402. Je relativně pravděpodobné, že budovy zde stály již v 2. polovině 13. století. Zásadní zjištění patří, že nejstarší známá zástavba se rozprostírala pod Východním palácem. Ten je nejnověji podroben stavebním opravám i výzkumům. Je zajímavé také, že budova tzv. Druhé brány se stala plnohodnotnou stavbou až dodatečně, patrně až v 16. století. Do té doby se jednalo o střechou nekrytý komunikační uzel přístupové komunikace hradního areálu.

Pro výrazný homolovitý tvar podložní skály je hrad typický řadou poutavých výhledek do širé okolní krajiny, které rovněž navštívíme.

Organizátoři akce

Národní památkový ústav
Národní památkový ústav

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00