Chlum u Mladé Boleslavi – hradiště Švédské šance

1. termín
 Proběhlo
Místo srazu:
Náves v obci Nepřevázka
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Filip Krásný
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail akce Chlum u Mladé Boleslavi – hradiště Švédské šance

Po trase naučné stezky Přírodním parkem Chlum dojdeme na jedno z nejmohutnějších hradišť v Pojizeří – Švédské šance. Podle nejnovějších nálezů byla lokalita osídlena již od starší doby kamenné. Po osídlení v mladší a pozdní době kamenné zde vzniká již hradbou opevněné hradiště doby bronzové. Největšího významu nabývají Švédské šance v raném středověku, kdy zde vyroste mohutně opevněné sídlo slovanského kmene Charvátů. Násilný zánik hradiště je připisován přemyslovské snaze o sjednocení Čech v polovině 10. století.

Po cestě na Švédské šance navštívíme také zbytky středověkého hradu v poloze Na Hrádku, projdeme místem nedávného výzkumu raně středověké vesnice, dozvíme se o mohylových pohřebištích, pravěkých i středověkých pokladech nebo o posvátných pramenech. Uslyšíte pověst o pradávném městě, které se propadlo do země, a zastavíme se u kříže, který nechal postavit poslední dobrovický kat. Naše putování povede krásnou přírodou.

Trasa je koncipována jako okruh – vrátíme se tedy zpět do Nepřevázky.

Během exkurze bude možnost opéct si vlastní jídlo na ohni. Po exkurzi bude možno individuálně navštívit restauraci Na statku v Nepřevázce.

Organizátoři akce

Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00