Věteřov – hradiště doby bronzové a středověké tvrziště

1. termín
 Proběhlo
2. termín
 Proběhlo
Místo srazu:
Parkoviště v obci.
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Jaromír Šmerda
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail prohlídky Věteřov – hradiště doby bronzové a středověké tvrziště

Na vrcholcích Lysých a Nových hor v katastru obce Věteřov se nachází rozsáhlé pravěké opevnění složené z několika částí vymezených širokými příkopy a původně mohutnými valy. Jedná se o hradiště vystavěné v závěru starší doby bronzové (cca 17. století př.n.l.), které od začátku 20. století vydalo množství unikátních nálezů umožňujících nazvat tehdejší významnou středoevropskou kulturu jako věteřovskou s impulsy odkazujícími až do oblasti východního Středomoří. Na výzkumu hradiště se podíleli A. Šín, E. Kolibabe, K. Tihelka, V. Šikulová, J. Stuchlíková, J. Macháček a Masarykovo muzeum v Hodoníně.

Největší rozměry má severní část hradiště přibližně trojúhelníkového půdorysu se zachovaným opevněním na východním obvodu a částečně i na jižním obvodu, kde v současnosti stojí kaple U Josífka. Poblíž ní východním směrem se nachází mezera v příkopu považovaná za původní vchod. Podél příkopu se po obou stranách nacházely valy z vyhloubené zeminy, dodnes dobře znatelný je ten vnější, jehož výška dosahovala místy kdysi až 3 metry. Západní polovina plochy v trati pojmenované Rovinky sloužila jako pole a je narušena zemědělskými pracemi a dolováním štěrku. V jihovýchodním oblouku je patrný navazující příkop, který vyděloval jižní část hradiště na užším hřbetu s dochovaným opevněním na západním obvodu, na rozdíl od terasováním zničeného východního a jižního obvodu. Za akropoli je možné označit severní část hradiště ve vyšší nadmořské výšce okolo 350 m v poloze Lysé hory a za předhradí nižší jižní část v poloze Nové hory. Jižním směrem se prostor hradiště rozšiřoval, jak dokládá další částečně zachovaný ohrazený úsek nad tratí U příček.

Středověké tvrziště Věteřov se tyčí nad dnešní obcí při jejím jihovýchodním okraji. Jádro mělo původně zřejmě kosoúhelný tvar o stranách s délkou 30 a 40 m. Na základě hojných nálezů přepálené mazanice je předpokládána dřevěná zástavba. Tvrz byla chráněna příkopem a valem, jejichž zbytky jsou nepatrně zachovány na severovýchodě. Malé předhradí bylo situováno na jihovýchodě. Existence tvrze je předpokládána již v polovině 14. stol. K jejímu zániku došlo za husitských válek v 1. polovině 15. stol. a již nebyla obnovena.

Hradiště Věteřov v Archeologickém atlasu ČR

Organizátor akce

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00