Uherské Hradiště-Sady

1. termín
 Proběhlo
2. termín
 Proběhlo
Místo srazu:
Pod výšinou, u odbočky na Sady/Derfle z hlavní silnice Uh. Hradiště - Kunovice.
Parkovat lze poblíž na parkovišti PENNY market, případně u TESCO.

Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Luděk Galuška
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail prohlídky Uherské Hradiště – Sady

Jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť z období Velké Moravy, v 9. století součást staroměstsko-uherskohradišťské sídelní aglomerace, pravděpodobného Veligradu. Nachází se v JV části města Uherské Hradiště, na výšině kdysi obtékané řekou Olšavou. Lokalitu objevil archeolog Moravského zemského muzea Vilém Hrubý, který ji také v letech 1959 až 1965 kompletně prozkoumal. Objevil sakrální areál z 9. až začátku 13. století, který v době velkomoravské byl tvořen souborem kostelních staveb, pohřebištěm, dlouhou dřevěnou stavbou palácového typu a srubovým sídlištěm. Soudí se, že byl sídlem arcibiskupa Metoděje a centrem „svaté moravské církve“. V období po zániku moravského státu zůstal funkční kostel s přístavbami, kolem nichž v 11. až 12. století vznikla nejrozsáhlejší kostelní nekropole na Moravě čítající více než 870 hrobů obyvatel okolních sídlišť a vesnic. V současnosti probíhá komplexní vyhodnocování všech archeologických nálezů za využití moderních metod včetně genetických výzkumů na bázi DNA, lékařské medicíny, antropologie a dalších. K vidění základy kostelních staveb, krásný výhled po okolí.

Více o církevním areálu Uherské Hradiště – Sady

Organizátor akce

Moravské zemské muzeum
Moravské zemské muzeum

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00