Sekanka

1. termín
 Proběhlo
2. termín
 Proběhlo
Místo srazu:
Ulice K Sekance, u tabule Zaniklé raně středověké hradiště
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Jan Mařík
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail akce Sekanka

U soutoku Vltavy a Sázavy leží sídelní komplex středověkého kláštera na ostrově uprostřed řeky, klášterního městečka Sekanka na ostrožně nad soutokem a svazků úvozových cest z 11. až 14. století. Benediktinský klášter Stětí sv. Jana Křtitele vznikl kolem r. 1000 jako nejstarší mužský klášter na našem území. Silně poškozen byl v době braniborského plenění po smrti Přemysla Otakara II. (1278) a definitivně zanikl po husitských válkách. Klášterní městečko Sekanka s unikátními doklady kamenného opevnění a nálezy dokládajícími obchod a dálkové kontakty bylo založeno ve 13. století. Jeho obyvatelé místo opustili během braniborského rabování (1278–1283) a asi z důvodů nedostatečného zemědělského zázemí město již neobnovili. V 50. a 60. letech minulého století zde probíhal jeden z klíčových výzkumů české archeologie středověku. Jak na ostrožně, tak především v nedaleké poloze u sv. Kiliána se nacházejí rozsáhlé pozůstatky středověkých úvozových cest.

Organizátoři akce

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00