Hrad Vítkův Kámen

1. termín
 Proběhlo
2. termín
 Proběhlo
3. termín
 Proběhlo
Místo srazu:
Před vstupem do hradu
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Jiří Havlice
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail akce hrad Vítkův Kámen

Zřícenina jednoho z nejvýše položených středověkých hradů v České republice. Hrad založen v 13. století rodem pánů z Krumlova jako strážný bod na obchodní stezce vedoucí do Rakouska. Později se stal správním centrem vlastního panství, které vzniklo kolonizací území bývalého pomezního hvozdu. Významnou úlohu hrad sehrál ještě v období třicetileté války, kdy byl nově opevněn a byla do něj vložena císařská posádka.

Hrad má jednoduchou dispozici tvořenou centrální obytnou věží obklopenou pětibokým vnějším opevněním. Dominantou zříceniny je mohutný gotický donjon z počátku 14. století vybudovaný na samostatně stojícím skalním bloku. Ve středověku byl do něj přístup možný pouze po dřevěném padacím mostě z protilehlého skaliska. Zásobování věže vodou zajišťovaly keramické trubky svádějící dešťovou vodu do podzemní cisterny. V 16. století byl kolem hradu vybudován prstenec vnějšího opevnění, jehož nároží byla zpevněna polygonálními bastiony.

Archeologické průzkumy hradu, který se dlouho dobu nacházel v nepřístupném pohraničním pásmu, byly zahájeny až v roce 2004, zatím poslední výzkum proběhl v roce 2021. V přízemí obytné věže se podařilo zdokumentovat původní vnitřní dispozici včetně částečně dochovaných podlah jednotlivých místností. Důležité informace přinesl také výzkum vnější fortifikace, který prokázal existenci kamenné gotické hradby, která zanikla při stavbě renesančního opevnění. Zachycena byla také podoba zaniklé dělostřelecké bašty (tzv. rondelu) z doby třicetileté války.

Organizátoři akce

Národní památkový ústav
Národní památkový ústav

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00