Hrad Velešín

1. termín
 Proběhlo
Místo srazu:
Na cestě na okraji lesa před hradem
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Jozef Hložek
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail akce Hrad Velešín

Hrad Velešín patřil od doby svého vzniku v první polovině 13. století k základním oporám královské moci v regionu a od roku 1387 do roku 1487 patřil k objektům hrajícím klíčovou roli v obraně i správě rozsáhlého rožmberského dominia. Hradnímu jádru dnes dominují v zásadě tři torzálně dochované zděné objekty; okrouhlý bergfrit v čele hradního jádra, severní, resp. severovýchodní palácové křídlo a kaple vystavěná souběžně s nádvorní zdí severovýchodního palácového křídla. Hradní jádro na severozápadní straně uzavíral příčný, nejspíše vícetraktový palác, dochovaný v podobě mohutného terénního reliktu s vystupujícími segmenty okopaných zdí. Severní nároží hradního jádra bylo zajištěno okrouhlou baštou či spíše druhou okrouhlou věží. Dílčí dokumentační práce realizované v letech 2015 a 2016 umožnily poměrně odlišný pohled na stavební vývoj hradní kaple, která se stala předmětem výzkumu řady badatelů, které potvrdily její vznik až v době po zániku hradu.

Organizátoři akce

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Katedra archeologie filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
Katedra archeologie filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00