Vrak galéry ze 17. století u ostrova Rhodos v Egejském moři

1. termín
 Proběhlo
Místo srazu:
Armádní muzeum Žižkov, U Památníku 2, přednáškový sál a expozice (vchod pro návštěvníky)
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Petr Čech
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail akce Vrak galéry ze 17. století u ostrova Rhodos v Egejském moři

Ve sbírce VHÚ Praha je šest bronzových benátských lodních děl ze 16. století – dvě předovky a čtyři zadovky. Dalších pět děl se nachází v expozici zámku Dětenice, jedno je vystaveno v muzeu na hradě ve Strakonicích a tři děla jsou v Royal Artillery Musem ve Woolwichi. Archivním bádáním se podařilo zjistit, že všechna děla pochází z vraku nalezeného lovci mořských hub severně od Rhodu v roce 1869. Podle typů a ráží zbraní se nepochybně jedná o středomořskou galéru, která se podle písemných pramenů potopila roku 1653 v průběhu Krétské války (1645-1669). Děla jsou produktem benátského arzenálu, ale střetu se účastnilo také loďstvo Řádu sv. Jana Jeruzalémského, který neměl vlastní loděnice a válečné galéry a lodní výzbroj s výstrojí kupoval od Benátčanů. Není proto zřejmé, jestli galéra patřila Benátské republice nebo Johanitům. Evidentní ale je, že byla vybavena různými typy děl vyrobených v Benátkách v časovém intervalu téměř jednoho století. To ukazuje na náročnost Krétské války, která roku 1653 trvala osmým rokem a jen v kampani toho roku vypravili křesťané ze Západního Středomoří do boje s osmanskou flotilou na 80 galér a dalších více jak 20 doprovodných lodí. Proto Serenissima vyzbrojovala lodi děly, která byla k dispozici.

Vrak má tři světová prvenství. V dopise rakousko-uherského Ministerstva zahraničí z 31. července 1882 na Námořní sekci Ministerstva války se uvádí, že: …není snadné předpokládat, že by loď kromě svého vybavení převážela předměty archeologické nebo umělecké hodnoty. Je to první zmínka na světě o možnosti podmořského archeologického výzkumu, respektive vědomí, že historický vrak je archeologickou památkou. Patnáct námořních benátských děl je největším souborem svého druhu z jednoho vraku a za třetí vrak u ostrova Symi je jediným známým vrakem galéry ze 16. až 17. století.

Organizátor akce

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Vojenský historický ústav Praha
Vojenský historický ústav Praha

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00