Středověké tvrziště Částkov

1. termín
 Proběhlo
2. termín
 Proběhlo
Místo srazu:
Tvrziště Částkov - za obecním úřadem a kaplí v obci Částkov.
Parkování je možné na parkovišti Parkoviště Částkov (49.1035900N, 17.6197839E), které je vzdálené cca 520 m od lokality, případně na parkovišti u fotbalového hřiště (49.1065708N, 17.6160839E) vzdáleném cca 600 m od lokality.

Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Zdeněk Kuchař
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail prohlídky Středověké tvrziště Částkov

Lokalita Částkov – „Na hradě“ sestává z částečně dochovaných terénních pozůstatků tvrze, která byla vybudována před rokem 1321, kdy je poprvé písemně zmiňována. V roce 1497 je v pramenech uváděna jako již zbořená. Jednalo se o tvrz typu motte, jejíž vyvýšený, uměle navršený pahorek původně nesoucí obytnou část byl zřejmě dvojdílný. Tvrz byla opevněna příkopem a valem. V současnosti lze v terénu dobře rozpoznat kuželovitý násyp umělého pahorku obytné plošiny a předhradí. Příkop, val a zčásti i předhradí jsou silně poškozeny mladšími terénními zásahy. Tvrziště je připomínkou působení místních šlechticů, kteří se podle částkovského statku psali. Je také dokladem jejich potřeby disponovat bezpečným útočištěm v neklidné době 14. a 15. století. Poloha tvrze, její charakteristika a volba stavebních materiálů a obraných prvků dává náhled na metodu a styl výstavby obraných objektů budovaných nižšími šlechtici, kteří spravovali menší feudální celky ve venkovském prostřední jihovýchodní Moravy v období vrcholného středověku.

Více o středověkém tvrzišti Částkov

Organizátor akce

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00